Akide

Pyetja:

selam alejkum, të nderuar hoxhallar, ju kisha lutur që të më tregoni më gjërsisht rreth mehduit, a është nga shenjat e mëdha apo të vogla të kijametit??? A është Mehdiu gjall, a është sikur në, kur del dhe çka bën. Një motër më tha se të gjitha hadithet jan daifa (të dobëta) dhe po kam dëshir të di pë rte më shum....ju uroj sukses selam alejkum

Shijat dhe rafidijtë janë prej fraksioneve që u paraqitën pas mbytjes së Uthmanit radiallahu anhu, edhe pse ishin të fshehur me ideologjinë e tyre sepse nuk posedonin imam, xhemat, vënd dhe as shpatë që të luftonin muslimanët, por megjithatë nuk ishin aspak më të parrezikshëm se havarixhët.Mund të themi se janë fraksioni më i rrezikshëm në përgjithësi kundër ehli sunetit dhe xhematit.

Transmeton Muslimi nga Hudhejfe, se ky tha: Erdhi “Muhamedi alejhi selam te ne, derisa ne po përkujtonim njëri-tjetrin (këshillonim), e na tha: "Ç’jeni duke përkujtuar?" Thamë: “Po përkujtojmë Ditën e Kiametit.” Tha Ai: "Ai (kiameti) nuk do të ndodhë para se të shihni dhjetë shenja." E i përmendi ato: tymi, Dexhali, shtaza, lindja e Diellit nga perëndimi, zbritja e Isait alejhi selam, je'xhuxhët dhe me'xhuxhët, tri shafitjet e tokës- një në lindje, një në perëndim dhe një në Gadishullin Arabik-, ndërsa e fundit nga ato është zjarri që del nga Jemeni, i cili i dëbon njerëzit në vendtubimin e tyre."

Në këtë artikull do të përmendim shenjat e vogla më të rëndësishme ,nuk do të japim ndonjë koment të veqantë vetëm aty ku është e patjetërsushme dhe për secilen shenjë të përmendur do të përmëndim edhe hadithin autentik më të cilin vërtetohet se këto shenja janë 100 % të vërteta .Qellimi i kësaj teme është pershkrimi i disa shenjave te vogla te Kijametit në menyrë qe njerëzit ta shohin dhe ta kuptojnë se jetojnë të kaluaren të tashmen dhe te ardhmen. Muhammedi s.a.v.s. tha: 'NJERËZIT JANË NË GJUMË, KUR TE VDESIN - ZGJOHEN'

Ebu Neimi r.a. transmeton se i dërguari i All-llahut Muhamedi a.s. tha: 'Mua më janë shfaqur të gjitha ditët , në mesin e tyre edhe dita e premte të cilën e pashë si pasqyrë të bardhë , në mes të së cilës ishte një pikë e zezë. Pyeta:Q'është kjo? M'u tha: Kijameti. Pasi që Kijameti do të ndodhë në këtë ditë , pa dyshim se të gjitha krijesat në këtë ditë janë të frikësuara dhe të brengosura , pos njerëzve dhe xhinnëve.